Vulkanizacija

Vulkanizacija je kemijsko-tehnološki proces  kojega je 1839. razvio Charles Goodyear i definira pretvaranje kaučuka pod utjecajem pritiska i temperature u gumu te ona postaje otporna na kemijske, atmosferske i mehaničke utjecaje. Postupak se provodi na temperaturi 130-150°C (naziv je dobio po Vulkanu, rimskom bogu vatre)

Mi u našoj radionici vulkaniziramo oštećene gume (pod uvjetom da nisu presječene žice unutar gume), popravljamo i čistimo naplatke; izvodimo demontažu i montažu guma za osobna vozila, run on flat guma, guma sa obručima za specijalna vozila, moto guma te guma za radne i poljoprivredne strojeve.

Uz vulkanizaciju, pružamo usluge održavanja i popravka motornih vozila; redovna održavanja u koja spadaju izmjene tekućina i filtra, periodična održavanja (izmjene seta razvoda  ili zupčastog remena, seta kvačila, kočionih obloga…) ili popravke nastale zbog kvara.

Nudimo uslugu punjenja auto klime, uslugu kompjutorske dijagnostike i otkrivanja nepravilnosti u radu motora, kontrolu kočionog sustava te geometriju kotača.

Servis posjeduje kompletnu opremu za montažu i balansiranje guma za motocikl.

Punjenje guma dušikom

Kod punjenja guma zrakom, na nižim se temperaturama volumen zraka smanjuje dok se kod viših temperatura povećava te ove promjene tlaka značajno mijenjaju karakteristike gume: uz kisik koji se nalazi u zraku, prisutna je i određena količina vlage koja uvjetuje oksidaciju i brže trošenje guma. Radi značajno boljih svojstava, sve više vozača odabire punjenje guma dušikom: uslijed promjene temperature ne dolazi do značajnijih promjena tlaka te se zbog gotovo potpune odsutnosti vlage onemogućavaju oštećenja uzrokovana oksidacijom.

Zbog otpornosti na promjene tlaka, gume punjene dušikom osiguravaju i manju potrošnju te veću stabilnost vozila.

Sva prava pridržana 1967. – 2024. godina | Autoservis Šurina